חדר ישיבות נוי יורק - קריאף מידטאון
חדר ארוח - קריאף מידטאון
מטבח דלפק - קריאף מידטאון
כניסה ראשית - קריאף מידטאון
מקלחת - קריאף מידטאון
מקלחת - קריאף מידטאון
מטבח - קריאף מידטאון
מטבח - קריאף מידטאון
חדר ישיבות ממד - קריאף מידטאון
חדר ישיבות ממד - קריאף מידטאון
דלפק כניסה ראשית - קריאף מידטאון
כניסה הנהלה - קריאף מידטאון
חדר ישיבות רומא - קריאף מידטאון
מכירות - קריאף מידטאון
חדר מנהל - קריאף מידטאון
דלפק GCX - קריאף מידטאון
כניסה הנהלה ראשית - קריאף מידטאון
חדר מנהל - קריאף מידטאון
עמילות - קריאף מידטאון
כניסה ראשית - קריאף מידטאון
1/2